Attraktioner i nærheden

Kunstmuseet i Tønder er hjemsted for den nyeste del af bygningskomplekset med store, lyse udstillingshaller, der imponerer mest. Oplev skiftende udstillinger af dansk og nordisk kunst fra det 20. og 21. århundrede, da museet fokuserer på de nordiske træk i kunsthistorien og præsenterer nye sider med både kendte og mindre kendte kunstneres værker. Mødet mellem nordisk kunst og det sensoriske miljø skaber en international oplevelse inden for kunst.

Se Mere

En dansk nationalpark skal indeholde noget af den mest unikke og særprægede danske natur – og det kan være både til lands og til vands. Nationalparken bliver skabt i et tæt samspil mellem parkens bestyrelse, Miljøministeriet, kommuner, lokalsamfundet og organisationer. Frivillige aftaler er vejen frem.

Det er meningen, at nationalparkerne under ét skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.

Se Mere

Vadehavets nationalpark – UNESCOs verdensarv – tilbyder dig uventede og overvældende begivenheder, og der er så mange måder at opleve verdens vigtigste tidevandszone. Så hvis du vil have alle dine sanser stimuleret, så vær med på denne østerstur. Vi bringer dig til østersbankerne et par hundrede meter fra kysten, hvor du kan “pic” så mange østers, som du vil.

OysterSafari finder altid sted ved lavvande, hvor vi går på havbunden til østersbankerne, som er beliggende i det reneste område af Vadehavet. Den bløde havbund kan være en smule udfordring, men alligevel kan alle være med i programmet, det kræver kun rimeligt tøj og et par Wellingtons

Se Mere

Det nutidige museum var tidligere Emil Noldes hjem og atelier, som han tegnet selv i 1927. Bygningen minder med sine retlinjære former til Bauhaus-arkitekturen i 1920’erne. Nolde valgte bevidst den arkitektoniske kontrast til den stråtækte Friesen gård i området: den rødmurede bygning med dens smalle vinduer og fladt tag sidder på en terp (hævet bolighaug) og rejser sig selv over det flade landskab. Boligværelserne i stueetagen indeholder stadig de originale møbler, og nogle af disse områder kan ses. I Noledes tidligere studie, også i stueetagen, er nogle af hans religiøse malerier udstillet i dag, inklusive hans største værk, den ni-delede cyklus “Kristi liv” (1911/12). Maleri galleriet, tilføjet i 1937, blev bygget direkte over studiet.

Se Mere

Frodig agerjord og strategisk beliggenhed har siden oldtiden gjort området omkring Schackenborg attraktivt og rigt. Ingen ved med sikkerhed, hvornår eller hvem der først slog sig ned på Schackenborgs jorde, men området har med al sandsynlighed været beboet siden oldtiden.

Få kilometer fra Schackenborg blev Danmarks rigeste og mest sensationelle guldfund gjort, da to smukke og kunstfærdige guldhorn fra 400-tallet blev fundet med næsten 100 års mellemrum. Med sig bærer de vidnesbyrd om et område, der allerede i den germanske jernalder var frugtbart og velstående.

Se Mere

Tønder husede i tiden 1914-18 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Basen var placeret få kilometer nord for byen og var nærmest en selvforsynende lille by med eget gas-, vand- og varmeværk. Den 19. juli 1918 skrev Tønder sig ind i verdenshistorien da Zeppelin basen blev udsat for det første luftangreb foretaget fra et hangarskib. Både de engelske piloters rapport og rester af bomberne kan ses på museet. Angrebet satte en stopper for Zeppelin operationer fra Tønder, men efter genforeningen med Danmark i 1920 rykkede det danske militær ind på området.

Se Mere

Tøndermarskens første havdige blev opført af hertug Hans den Ældre og områdets bønder i årene 1554-56. Hensigten med det store dige, der løb 15 km gennem det nuværende Danmark og videre ned i Tyskland, var at beskytte al bebyggelse i den daværende Tøndermarsk mod de stadigt hyppigere stormfloder. I perioden 1692-1861 kom der flere havdiger til. Formålet var landvinding for at skaffe mere landbrugsjord. Det var først efter stormfloderne i 1976, hvor marskens indbyggere havde måttet evakueres, at man opførte et nyt sikkerhedsdige: Det fremskudte Dige, som blev indviet i 1982.

Se Mere